Portfolio

SEGRO Park Amsterdam Airport te Amsterdam

SEGRO ontwikkelt het Park Amsterdam. Een distributiecentrum met diverse gebouwen: een logistieke centra (LC), een distributie warehouses (DW) en kantoorruimten, inclusief infrastructuur, beveiliging en waterhuishouding. Het totale project zal volgens het duurzaamheidcertificaat BREEAM en in fasen worden gerealiseerd. Fase 1 is gestart met de voorbereiding naar realisatie. Vogelzang en Partners verricht het projectmanagement.

Fase 1 bestaat uit:
Logistieke centra 30.000 m2
Distributie warehouses 11.166 m2


Parnassustoren Amsterdam

Ontwikkeling Parnassustoren Locatellikade Amsterdam.

Vogelzang & Partners verricht in opdracht van Borgvast te Veenendaal de projectleiding. Voorafgaand aan genoemde werkzaamheden heeft er een onderzoek plaatsgevonden welke functie het beste past bij het gebouw en de locatie. Dit heeft geresulteerd in de functie kantoren. Op basis hiervan wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal de realisatie starten.

Start van de werkzaamheden naar verwachting medio 2016.
Huidige status: Aantal BVO ca. 10.000m2.

Paramedisch Centrum Nieuwleusen

Paramedisch Centrum ten behoeve van eerstelijnszorg. Maatschap voor fysiotherapie Nieuwleusen-Balkbrug, Voetencentrum Nijenhuis Dalfsen en logopedie Nouwels Nieuwleusen zijn hierin gehuisvest.

Het nieuwe pand is gerealiseerd naast de huisvesting van huisartsen en apotheek waardoor er een zorgplein ontstaat. Voor Nieuwleusen betekent dit een centraal punt waar alle (para)medische voorzieningen aanwezig zijn.

Het pand is energiezuinig door het toepassen van aardwarmte, zonnepanelen, duurzame verlichting en optimaal geïsoleerd.

Aantal m2 BVO: ca. 660 m2.
Aantal parkeerplaatsen: 22 stuks.
Opgeleverd: 2e kwartaal 2015.

Vogelzang & Partners heeft namens de opdrachtgever het totale projectmanagement van planvorming, inclusief de huurovereenkomst, tot en met de realisatie uitgevoerd.

Vogelzang & Partners heeft ook het beheer en onderhoud van het gebouw.Meestersweg te StaphorstDe bedrijfsactiviteiten van Meubelfabriek Talen aan de Meestersweg te Staphorst is reeds een aantal jaren geleden beëindigd en voor de eigenaar reden om de locatie te verkopen.Vogelzang & Partners heeft op basis van deze ontwikkelingen Borgvast te Veenendaal voor het project weten te interesseren en gezamenlijk het plan ontwikkeld.Op de locatie worden 7 koopappartementen en 1800m2 commerciële ruimten gerealiseerd.

De 7 koopappartementen zijn voorzien van grote dakterrassen, bergingen en parkeerruimten.

De commerciële winkelruimten worden hoofdzakelijk door de aanwezige winkelketens waaronder Aldi Supermarkt ingevuld en krijgen meer ruimte.

De vrijkomende bestaande winkelruimten worden door lokale ondernemers ingevuld.

Realisatie Dons en Troost te Staphorst.

UWV Tilburg

Vogelzang & Partners begeleidt namens UWV het totale proces van planvorming inclusief de huurovereenkomst tot en met de realisatie. UWV gaat hier op basis van nieuwe concepten het Werkbedrijf en Sociaal Medische Zaken (SMZ) huisvesten. De gemeente Tilburg zal hier afdeling Werk en Inkomen huisvesten.

Realisatie maart 2015.
Aantal m2 VVO: 4.480 m2
Aantal parkeerplaatsen: 62 stuks
UWV Leeuwarden

Het gebouw waar voorheen de Rabobank en NS waren gehuisvest is gelegen nabij het station van Leeuwarden. UWV gaat vanaf het 2e kwartaal 2015 hier op basis van nieuwe concepten het Werkbedrijf en Sociaal Medische Zaken (SMZ) huisvesten. Het gebouw wordt aan de binnenzijde grotendeels gestript en voorzien van nieuwe installaties en interieur. Daarnaast zullen bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn. Vogelzang & Partners voert namens UWV het projectmanagement uit.

Start van de werkzaamheden 1 oktober 2014.
Realisatie naar verwachting mei 2015.

Aantal m2 VVO: 5.609 m2.
Aantal parkeerplaatsen: 46 stuks.UWV Heerlen

Nieuwbouw Maankwartier te Heerlen. UWV gaat hier vanaf het 4e kwartaal 2015 samen met de gemeente Heerlen op basis van nieuwe concepten het Werkbedrijf in een deel van het project huisvesten. Vogelzang & Partners voert in opdracht van UWV het projectmanagement uit tbv van de voorbereiding en realisatie voor benodigde kantoorruimte.

Aantal m2 VVO tbv UWV en gemeente afdeling Werk en Inkomen: ca. 4.600 m2.
Aantal parkeerplaatsen: ntb.


UWV Haarlem

Dit gebouw is door de gemeente Haarlem in gebruik geweest. Het is gelegen in het centrum van Haarlem. Vogelzang & Partners heeft in opdracht van UWV de voorbereiding uitgevoerd om tot een huurcontract te komen.

UWV huisvest hier het Werkbedrijf en Sociaal Medische Zaken (SMZ). De gemeente Haarlem huisvest ruimten voor klantontvangsten Werk en Inkomen. Het gebouw is aan de binnenzijde grotendeels gestript en voorzien van nieuwe installaties en interieur. Daarnaast zijn veel bouwkundige aanpassingen aan de gevel en interieur gerealiseerd.

Het pand is juli 2014 opgeleverd.

Aantal m2 VVO: 4.508 m2.
Aantal parkeerplaatsen: 19 stuks.

Ontwikkeling Holterwegzone en De SchegDe locatie Holterwegzone met daarop het Sport- en Belevingscentrum De Scheg is momenteel een nog voornamelijk braakliggend terrein. Het betreft een omvangrijk gebied welke diverse ruimtelijke en functionele relaties heeft met haar omgeving.

Locatie De Scheg en het aangrenzende winkelcentrum Colmschate hebben de potentie zich te ontwikkelen tot een hoogwaardig samenhangend klein stedelijk winkel-, horeca- en leisuregebied. Maat en vormgeving van de toekomstige bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte ondersteunen deze kwaliteit.
Tevens biedt de locatie de mogelijkheid verbinding te leggen met en een impuls te vormen voor het nabijgelegen PDV centrum De Snipperling.

Sportbedrijf Deventer is een grote publiekstrekker op het gebied van sport en recreatie. Binnen de gemeente Deventer beschikt zij over diverse accommodaties met als meest toonaangevende accommodatie het Sport- en Belevingscentrum De Scheg. Met haar slogan ‘Beleving in Beweging’ stelt Sportbedrijf Deventer zich als doel om op het gebied van sport, cultuur en onderwijs dé organisatie te zijn in Oost-Nederland met een mogelijke landelijke uitstraling en aantrekkingskracht. Passend binnen de doelstelling van de gemeente Deventer: “2020 Deventer, De Boeiende Beleefstad”, vormt dit de mogelijkheid de locatie Holterwegzone te transformeren tot een sport- en leisurezone met De Scheg als het belangrijkste sport- en belevingscentrum.

Vogelzang & Partners heeft in samenwerking met Borgvast te Veenendaal en RPHS Architecten te Voorburg een eerste integrale visie opgesteld voor de mogelijke herontwikkeling van de locatie Holterwegzone. Deze is het resultaat van een studie op zowel programmatisch, ruimtelijk, financieel als organisatorisch vlak van de gehele locatie Holterwegzone.

De wensen en ambities van Sportbedrijf Deventer voor een nieuwe entree en uitbreiding van De Scheg vormen een integraal onderdeel van deze visie. Bij beiden staan de bezoeker centraal: het bezorgen van een onvergetelijke beleving en herinnering aan een dagje uit in De Scheg en haar omgeving.


Centrumvisie en leegstand gemeente HeerdeGemeente Heerde adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van haar centrumvisie.

De raad van de gemeente Heerde heeft een nieuwe centrumvisie vastgesteld. In deze visie 2.0 wil de gemeente een nog aantrekkelijker centrumgebied creëren. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van het winkelprofiel met een sterkere regiofunctie. Vogelzang & Partners zal in samenwerkingsverband met GrOwn, de gemeente daarbij adviseren en ondersteunen. De eerste kick-off meeting en analyse heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting zal het eindresultaat eind 2014 gereed zijn.

Nederlandse Ambassade Berlijn

De Nederlandse Ambassade in Berlijn is een revolutionair ontwerp van Rem Koolhaas. Het ingenieuze van het ontwerp van Koolhaas is zijn introductie van een radicaal andere benadering in de architectuur. Niet de vloeren zijn het dragende en constructieve element, maar de betonnen hellingbaan ‘het Traject’. Deze draait door en zelfs buitenom het gebouw. Het gebouw is transparant, maar door de schuivende deuren en wanden behouden de werkplekken een comfortabel karakter. Ondanks de transparantie voldoet het gebouw aan de verscherpte veiligheidseisen die internationaal gelden. De ambassade in Berlijn behoort tot de grootste in het pakket van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er werken 70 ambtenaren in de diplomatieke en ondersteunende sfeer.Om het gebouw te realiseren, is gekozen voor een proces in bouwteam. Dit bouwteam stond onder leiding van Rob Vogelzang. Voor Duitsland, waar in de bouw een cultuur van claim-management overheerst, is dit proces als zeer bijzonder ervaren.

In navolging van de begeleiding nieuwbouw heeft Vogelzang & Partners begin 2011 in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het proces begeleid om in het gebouw aanpassingen ten behoeve van toegankelijkheid door te voeren. Hiermee is de toegankelijkheid van het gebouw efficiënter en veiliger geworden. De aanpassingen zijn januari 2014 gerealiseerd.

Station Breda OV-Terminal 2006-2015Het gemeentebestuur van Breda bouwt, in samenwerking met de Rijksoverheid en de Nederlandse Spoorwegen, een Openbaar Vervoer Terminalcomplex. Rondom het OV-Terminalcomplex worden tienduizenden meters kantoren, winkels, voorzieningen, woningen en parkeergarages gebouwd. Met de uitvoering van dit project zet Breda een grote stap richting een verdere uitbouw van de reeds bestaande euregionale uitstraling van de stad. Het openbaar vervoer rond het Terminalcomplex wordt compleet opnieuw ingericht met volop aandacht voor voetgangers.Het nieuwe station, totaal ca. 120.000 m2, moet een stedelijk en openbaar gebouw worden, dat zich herkenbaar manifesteert als trein- en busstation. In architectonische zin doordat de complexe mix van programma, logistiek en infrastructuur in een sterke en overzichtelijke vorm wordt samengebracht. In stedenbouwkundige zin doordat rust en helderheid worden gecreëerd in de ruimtelijke structuur van de stad aan weerszijden van het spoor, en het station op verschillende manieren aansluit op de stad én verbindingen legt.

Rob Vogelzang was namens Vogelzang & Partners als projectmanager verantwoordelijk om de belangen van de gemeente Breda te coördineren, sturen en te bewaken tot en met de aanbesteding van het project. Met name de busterminal is één van de onderdelen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Breda is gerealiseerd. De aanbesteding is binnen de budgettaire kaders gerealiseerd. Het nieuwe station zal naar verwachting medio 2016 gereed zijn.

Lyceumkwartier DoetinchemIn opdracht van Verkerk en Participatie is Rob Vogelzang gevraagd de ontwikkeling en voorbereiding naar de realisatie voor het Lyceumkwartier uit te voeren. De Burgemeester van Nispenstraat in Doetinchem wordt in haar oude glorie hersteld. De Catharinastraat eindigt in een nieuw plein en het Lyceumkwartier wordt uitgebreid met 18 appartementen en winkels op de begane grond en eerste verdieping.
Deze ontwikkeling is gerealiseerd en vormt een goede afhechting van het centrum van Doetinchem.

Vogelzang en Partners en Livingwell
Een gepassioneerd team van vakmensen met gedegen kennis van leisure, lifestyle, spa & wellness markt en natuur & milieu staat borg voor meerwaarde creërende advisering op het gebied van strategie & marketing, communicatie, concepting & creation en spa design & development. Vogelzang & Partners en Livingwell werken samen aan nieuwe concepten om deze in projecten in te passen waarin leisure, lifestyle, vitaliteit in zorg en duurzaamheid centraal staan.

Managing director
Dirk Jan Meijer
heeft na zijn (internationale) reclamebureau tijd, o.a. Zilveren Kruis/Achema, KLM, Heineken, ministeries EZ en VROM en Postbank, ruim vijftien jaar geleden LivingWell opgericht.
Hij was van 1995 tot 2012 onder meer verantwoordelijk voor de business development van het succesvolle spa & wellness merk Thalgo, is als initiatiefnemer en adviseur betrokken bij de Dutch SPA & Wellness Association, is lid van de adviesraad Vrijetijdsmanagement /Domein Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement Hogeschool Inholland en initiatiefnemer project Preventieve wellness in Nederland, Hogeschool Inholland.


 
godaddy stats