Markten

Vogelzang & Partners werkt samen met en voor Profit en Non-profitorganisaties.

PROFITORGANISATIES

 • Detailhandel
 • Vastgoedbedrijven
 • Projectontwikkelaars
 • Investeerders
 • Bouwbedrijven
 • Adviesbureaus

NON-PROFITORGANISATIES

 • Rijksoverheid
 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Zorgorganisaties
 • Onderwijsorganisaties
 • ZBO (Zelfstandig bestuursorgaan)

Voor deze organisaties biedt Vogelzang & Partners de volgende diensten op basis van jarenlange ervaring:
 • Adviseren vastgoedbeleid;
 • Haalbaarheidsonderzoeken;
 • Leefbaarheids- en samenwerkingsvraagstukken o.a. oplossen leegstand in winkelgebieden;
 • Functioneren als intermediair en expert tussen stakeholders (= gemeenten, ontwikkelaars, makelaars en maatschappelijke organisaties) en sturen op resultaat;
 • Waardebepaling locatie en opbrengstmaximalisatie;
 • Bedrijfsverplaatsingen en waardebepaling van locaties.
 • Verkoop- en huurovereenkomsten;
 • Locatieonderzoek voor nieuwe huisvesting;
 • Samenstellen programma’s van eisen;
 • Opstellen van businesscase, stichtingskostenoverzichten en bouwkundige begrotingen;
 • Begeleiden selecties voor specialisten zoals architecten en adviseurs;
 • Realiseren van projecten binnen vooraf gestelde kaders en de hele levenscyclus van het gebouw beheersen;
 • Eigendom, beheer en exploitatie.
godaddy stats